Vilkår og betingelser

Før du investerer med Bitcoin-handel hos Bitcoin Era, anbefaler vi at du går igjennom våre vilkår og betingelser. Når du starter å bruke nettstedet indikerer det at du aksepterer våre vilkår og betingelser. I tillegg kan disse betingelse tidvis endres så det er lurt og fortsette å besøke denne seksjonen fra tid til annen.

Ansvarfraskrivelse

Vi er IKKE registrerte meglere, finensielle rådgivere eller analytikere. Vi tilbyr IKKE personlig investeringsråd eller sammenligning av meglere. Vårt hovedmål er å FORBINDE handler med troverdige meglere vi er i partnerskap med.

All informasjon på vårt nettstedd er til fordel og utdannelse av våre brukere. Ingen del av nettstedet vårt skal tolkes som finansiell rådgiving eller som en oppmuntring til å delta i enhver type investering. Vi tilbyr ikke garantier, forsikringer eller framstillinger når det gjelder sannhet eller troverdighet av oppgitt informasjon eller andre nettsteder som er knyttet til vårt nettsted. Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som en følge av bruk av materialet på dette nettstedet. Husk at du kan miste din hele kapital.

Kryptohandel medfører risiko og den kan ikke være passende for alle investorer. Du skal bestemme dine finansielle mål, kompentansenivå, og risikotoleranse før du begynner å hande med kryptovalutaer. Du kan miste mer penger enn du investerer hvis du bruker giring av produkter som for eks. CFD-er. Direkte markedsføring av kryptobaserte CFD-er er nå forbudt i Storbritannia, ifølge Financial Conduct Authority (FCA). I henhold til PS 20/10 kan selgere utenfor Storbritannia ikke tilby CFD-er til Storbritannias investorer. Handlere skal gjør det på sin egen risiko når det gjelder disse tjenester.

Dine handelsresultater kan være ganske avhengig av din erfaringsnivå, utholdenhet og ren besluttsomhet. Hvis du skal forminske risikoen ved kryptohandel skal du alltid utføre grundig undersøkelse. Vi anbefaler på det sterkeste at du får proffesjonell rådgiving fra en fagmann før du gjør noen investeringer.

Tilhørende opplysninger

Noen av lenker i vårt innhold tilhører en av våre tredjepartsparnere. Hvis du trykker på noen av våre tilknyttede lenker, blir det mulig for oss å motta provisjoner uten noen ekstra kostnader for deg. Du skal være oppmerksom på at hvis du besøker de tilknyttede lenker blir det lønnsømt for oss uavhengig av dine handelsresultater.

Alt som kommer fra andre kilder er ikke vårt ansvar. Innholdet på den tilknyttede lenken er alltid ansvaret til tilsvarende nettstedets forhandler. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser og forstår enhvert nettsteds vilkår og betingelser, samt personvernregler. Sørg for at partnere vi arbeider med overholder de lokale lover og kryptoregler.

Kvalifikasjonskrav

Du kan bli Bitcoin Era-medlem hvis:

Konto

Kontoavslutting

Du kan avslutte din konto hvis:

For enhver grunn hvis du ønsker å avslutte din konto fra Bitcoin Era, kan du kontakte kundeservice for full assistanse.

Når du registrerer deg på Bitcoin Era, samtykker du med alle vilkårene og betingelsene til Bitcoin Era. Alle disse vilkårene og betingelsene er en bindende juridisk avtale mellom deg og Bitcoin Era. Vi vil overholde regelverket vårt å gi deg de beste tjenestene ved å gå den ekstra milen. Men vi er ikke ansvarlige for brudd på regler fra brukerens side.

Dersom du har spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice.

Koble deg til den beste megleren for din region ...