Patakaran sa Privacy

Nang sumali ka sa Bitcoin Era, pinahahalagahan namin ang pagtitiwala na ipinakita mo sa aming mga serbisyo. Nauunawaan namin ang aming mga responsibilidad na panatilihing ligtas at protektado ang iyong personal na impormasyon sa amin.

Pinahahalagahan namin ang aming mga miyembro, kaya inilalarawan ng aming patakaran sa privacy kung anong impormasyon ang kinokolekta namin mula sa aming mga kliyente at kung bakit namin ito ginagawa. Tumutulong sa kanila ang aming patakaran na maunawaan kung paano namin pinapanatiling kumpidensyal ang impormasyon ng aming mga miyebro. Basahin ang patakaran sa privacy ng Bitcoin Era para makita kung gaano namin pinahahalagahan ang tungkol sa iyong pagkasikreto.

Anong personal na data ang hinihingi namin sa aming mga kliyente?

Nang sumali ka sa amin, hiningi namin ang iyong pangalan, email address, numero ng telepono, at ilang iba pang detalye para maibigay sa iyo ang pinakamahuhusay na serbisyo ng Bitcoin Era.

Kailan kami nangongolekta ng impormasyon sa iyo?

Nang inirehistro mo ang iyong sarili sa Bitcoin Era o sinumulan ang pag-trade ng Bitcoin, hiningi namin ang lahat ng kinakailangang impormasyon.

Bakit namin hinihingi ang iyong personal na impormasyon?

Hinihingi namin ang lahat ng impormasyon para mapaglingukran namin ang mga miyembro namin sa pinakamahusay na paraang posible. Ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit namin hinihingi ang mga detalye ay:

Paano namin pinapanatili ang iyong pagiging kumpidensyal at panatilihing ligtas ang iyong impomasyon sa amin?

Sinusuri namin ang aming website sa regular na batayan para gawing ligtas ang pagbisita ng mga kliyente namin sa Bitcoin Era. Tanging mga partikular na tao lang sa backend, na awtorisado, ang maaaring mag-access sa iyong ipinasok na data para panatilihin itong ganap na kumpidensyal. Hindi lang ang iyong pangalan, email address, o numero sa pakikipag-ugnayan, ngunit ang lahat ng sensitibong impormasyon tulad ng mga detalye ng iyong transaksyon ay naka-encrypt din sa pamamagitan ng SSL technology.

Idinagdag ang iba't ibang layer ng seguridad para mapanatili ang kaligtasan ng user. Habang nagte-trade, kung magkaroon ng pangangailangang ibahagi ang iyong data sa sinumang ikatlong partido, hinding-hindi namin iyon gagawin nang walang pahintulot mo.

May kopya ba ng personal na impormasyon ng mga bata ang Bitcoin Era?

Ibinabawal naming magrehistro sa Bitcoin Era ang mga batang wala pang 18 taong gulang at hinding-hindi intensyonal na kokolektahin ang kanilang impormasyon. Gayunpaman, kung sakaling may makita kaming impormasyon na ibinigay ng isang taong wala pang 18 taong gulang, gagawa agad ng mga kinakailangang hakbang ang aming team at aalisin ito. Karagdagan pa, habang nagte-trade; kung may mapansin kang isang taong wala pang 18 taong gulang ang nag-save ng kaniyang impormasyon sa amin, maaari mo kaming kontakin kaagad-agad. Siguradong gagawan agad namin ito ng aksyon.

Patakaran sa Mga Update

Karagdagan pa, sabihin na nating hindi mo gustong ibahagi ang iyong data tulad ng sinasabi sa patakaran sa privacy. Sa kasong iyon, kung mayroong paraan para sa pagbawi ng pahintulot, maaari mong bawiin ito anumang oras.

Sumali sa Bitcoin Era, at gawin ang iyong landas para yumaman habang pinapanatiling ganap na secure ang iyong data sa amin!

SUMALI NGAYON
Kinokonekta ka sa pinakamahusay na broker para sa iyong rehiyon ...